• Fri fragt ved køb over 3000 kr
  • Levering inden for 2 hverdage
  • Landsdækkende service

Ansvarligt handlet kaffe

Vi har et af verdens mest omfattende programmer for kaffefarmere og når ud til mere end 590.000 kaffefarmere via 61 projekter.

Kaffe

Kaffe dyrkes af over 12,5 million farmere i mere end 70 lande. Mere end 80 % af kaffen er produceret af millioner af småfarmere. Mange bæredygtighedsudfordringer kræver systematisk forandring og samarbejde, hvis vi ønsker en velfungerende kaffeindustri i dag og i morgen.

Vi investerer i at kortlægge vores forsyningskæde, engagere vores leverandører og indgå partnerskaber for løbende forbedringer. Ved udgangen af 2022 var 77% af vores kaffe ansvarligt handlet, og vi arbejder mod 100% i 2025 hvor vi støtter småfarmerne i vores inkluderende tilgang ”assess, adress og progress”.

Principper for ansvarlig handlet kaffe

Ansvarlig handel versus certificeringer

I JDE bliver kaffeindkøb verificeret af Enveritas, som er en uafhængig, non-profit organisation, som er specialiseret indenfor bæredygtighedsverificering af småfarmere udenfor rækkevidde af certificering og andre lignende programmer.

Enveritas verificerer indkøbet af kaffe fra JDE op mod Coffee Sustainability Reference Code – Global Coffee Platform. Enveritas’ verifikationsmodel er godkendt af Global Coffee Platform og anses som ligeværdig og anerkendt som certificeringsordning.

Der er ingen omkostninger for kaffefarmerne, og revisionshonorar betales af JDE. Enveritas evaluerer ud fra sociale, miljømæssige og økonomiske forhold på tværs af 30 standarder – standarder som er baseret på globale bæredygtighedsprioriteringer og anerkendt af FN og internationale arbejdskonventioner.

Mange af standarderne er på linje med Rainforest Alliancen og Fairtrade-certificeringsprogrammer, men Enveritas inkluderer tillægsstandarder skræddersyet til småfarmere. Dette er kritisk da størsteparten af kaffen kommer fra småfarmere. Det er vigtigt at bemærke, at disse ikke er eksklusionskriterier. Enveritas rapporterer om forhold på tværs af alle 30 standarder, som JDE bruger til at identificere hvor/hvordan vi kan understøtte de unikke behov i hver region.

Principper for ansvarlig handlet kaffe

En inkluderende tilgang

I JDE betyder ansvarlig handel at engagere farmerne og forstå deres udfordringer og aktivt håndtere problemer for at fremme fremgang. Ved at opmuntre til en åben og transparent dialog kan vi bedre forstå de problemer, som kaffefarmerne står overfor og sammen overvinde barrierer. Kaffe og te dyrkes forskelligt, hver med unikke landbrugsmetoder. Vi anerkender dette, og derfor er vores ansvarlige handelsprogram baseret på to tilgange som afspejler mangfoldigheden:

  1. Støtte små farmere på deres vej mod ansvarlig praksis gennem vores initiativer og tredjepartsverifikation;
  2. Anerkende indsatsen hos de mest avancerede farmere gennem certificering.

Ansvarlig kaffe i hver kop

For at håndtere de identificerede risikoområder etablerer vi flerårige programmer, der samarbejder med farmere, kooperativer, eksportører, ikke-statslige organisationer, risterier, lokalsamfund og myndigheder for derved at forbedre standarderne indenfor risikoområderne, der er identificeret gennem inspektionerne.

For at sikre, at vi får den ønskede fremdrift i vores udviklingsprojekter, måler vi på nøgleindikatorer. Herved kan vi lære og dele den viden, som vi får ud fra projekterne. Vi anerkender, at mange problemer er komplekse og vil tage mange år at løse, men vi har et ansvar i at engagere vores interessenter i en åben dialog og lette samarbejdet for at løse kritiske sociale og miljømæssige problemer relateret til kaffeproduktion.

Principper for ansvarlig handlet kaffe

Ansvarligt landbrug

Regenerativt landbrug og ansvarlig anvendelse af landbrugsarealerne er afgørende for at kunne håndtere klimaændringerne og tabet af biodiversitet.

Klima og natur: Vores tilgang er baseret på foranstaltninger til at reducere og tilpasse sig klimaændringer. Biodiversitet, naturlige skove og økosystemer beskyttes mod omdannelse eller nedbrydning.

Jord: Jordens frugtbarhed og bevarelse opretholdes og forbedres gennem træning af farmeren og jordprøvetagning.

Vand: Vi støtter farmerne med teknologi og omkostningseffektiv affaldshåndtering og hjælper dem med at få en forståelse for, hvordan man sparer vand.

Principper for ansvarlig handlet kaffe

Ligestilling

Internationale standarder for menneskerettigheder opretholdes for børn, farmere og arbejdere.

Ligestilling mellem køn og ungdom: Vores partnere iværksætter lokalt relevante og kulturelt tilpassede strategier for at øge mulighederne for kvinder og unge mennesker.

Børnearbejde: Vi arbejder på at finde roden til årsagerne til børnearbejde og opbygge bæredygtige løsninger til at håndtere dette.

Arbejdsforhold: Vi inkluderer oplæring omkring sikre arbejdsforhold og tilgang til beskyttelsesudstyr til brug af landbrugskemikalier.

Principper for ansvarlig handlet kaffe

Bedre levestandard for farmerne

Vi hjælper kaffefarmerne med at få en mere effektiv og økonomisk bæredygtig produktion.

Bæredygtig forretningspraksis: I samarbejde med farmerne støtter vi dem i at indføre god landbrugspraksis. Vi tilbyder undervisning i forretningsdrift og økonomi.

Øget produktivitet: Træningen i god landbrugspraksis bidrager til øget udbytte, hvilket fører til øgede indkomster og forbedrede levevilkår.

Indkomst diversificering: Ved at støtte farmerne i at diversificere deres produktportefølje, hjælper vi med at forbedre effektiviteten på den eksisterende jord og øge deres indkomstmuligheder.

100% ansvarlig handlet-01.pngVi arbejder mod 100% ansvarligt handlet kaffe, te og palmeolie inden 2025.

Te

Vi tror på, at vi bedst kan bidrage til den systematiske forandring, der kræves i te sektoren ved at samarbejde med te farmere, leverandører, ikke statslige organisationer, lokale og nationale myndigheder og hele industrien. Vi er medlem af Ethical Tea Partnership og investerer i samarbejdsprogrammer i vores centrale indkøbsregioner for at takle de dybtliggende problemer og nogle af de mest komplekse udfordringer, som te arbejderne og småfarmerne står overfor. Dette kan være klimaændringer, arbejdsforhold og menneskerettigheder, forværret af barrierer som fattigdom og ulighed mellem kønnene.

I øjeblikket er alt vores te i Europa og New Zealand 100% certificeret gennem Rainforest Alliance, og vi arbejder sammen med farmerne i Tyrkiet for at uddanne over 15.000 småfarmere i te produktion for at opnå certificering inden 2025.

Palmeolie

I 2022 opnåede vi 100% RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil) certificeret palmeolie, langt foran vores mål for 2025.

Ud over at sikre, at al vores palmeolie er RDPO-certificeret, fortsætter vi med at samarbejde med vores leverandører gennem vores principper for palmeolieproduktion og investerer for at løse miljømæssige udfordringer og forbedre levebrødet for palmedyrkningssamfundet i vores vigtigste produktionsområder: Malaysia og Indonesien.

Principper for ansvarlig handel af palmeolie

Dyrevelfærd

Hos JDE er vi forpligtiget til at forbedre dyrevelfærden i vores globale forsyningskæder, og vi arbejder mod ansvarlig handel af alle de animalske produkter, som vi bruger. Vores dyrevelfærdspolitik kræver, at vores direkte leverandører af animalske ingredienser forpligtiger sig til en kontinuerlig forbedring for at fremme bedre standarder indenfor kvalitet, sikkerhed og dyrevelfærd.

Vi har også forpligtiget os til inden 2027 at have udfaset buræg.

Dyrevelfærdspolitik