• Fri fragt ved køb over 3000 kr
  • Levering inden for 2 hverdage
  • Landsdækkende service

Vi minimerer vores aftryk på miljøet

Flere af vores risterier rister kaffen på vedvarende energikilder.

Vedvarende energikilder

Vi overgår løbende til vedvarende energikilder. På vores fabrikker i Bergen og Gävle benytter vi vandenergi, mens vi på fabrikken i Joure anvender vindenergi. Der bliver løbende arbejdet på, at optimere de eksisterende processer.

Læs mere om vores politik og dokumentation her

Vi arbejder mod nul-emissioner

Vi arbejder med innovation og udvikler mere energieffektive processer. Vi støtter også farmerne i at indføre regenerativt landbrug og hjælper med at forhindre afskovning. Vi tror på, at kaffe globalt kan dyrkes på en netto-nul måde i 2050. Hvis vi arbejder sammen som en industri, kan vi balancere de producerede udledninger med dem, der er fjernet. Vi skaber ændringer og sørger for at reducere vores udledning. Vi har sat mål valideret af Science Based Target-initiativet (SBTis) for at reducere udledninger på tværs af scope 1,2 og 3.

Læs mere om vores politik og dokumentation her

Logo - SBTI.png

SBTi

Implementering af vores 2030-mål valideret af SBTi siden 2021.


Logo - SBTI.png

Scope 1 & 2

Forpligtiget til at reducere drivhusgasudledninger med 25 % inden 2030 (sammenlignet med 2020-baseline).

Logo - SBTI.png

Scope 3

Forpligtiget til at reducere de absolutte drivhusgasemissioner i scope 3 med 12,5 % inden 2030 (sammenlignet med 2020-baseline).

Forklaring af udledning af drivhusgasser i scope 1,2 og 3

Scope 1: Direkte udledning som opstår som følge af aktiviteter under vores kontrol, som f.eks. vores kaffeproduktion og biler.

Scope 2: Indirekte udledning fra elektricitet vi har købt og brugt i vores produktioner.

Scope 3: Indirekte udledning som ikke er under vores kontrol, men som opstår som følge af vores virke – upstream og downstream i vores værdikæde. Det er f.eks. dyrkning af vores kaffebønner eller brugen af kaffen hos vores kunder.

Mod en affaldsfri verden

Vi, i JDE, tror på en cirkulær økonomi, hvor alt genbruges, genanvendes eller komposteres. Vores udviklingsteam arbejder på at udvikle innovative løsninger, såsom teposer og kaffepuder, der kan nedbrydes industrielt. Vi gennemgår hele vores portefølje for at identificere områder, hvor vi kan optimere vægten af emballagen og reducere emballagespild.  Vi fokuserer også på at reducere vandforbruget og spild fra produktionen, mens vi altid opretholder den højeste produktkvalitet og sikkerhed.

Læs mere om vores politik og dokumentation her

Logo - SBTI.png

Emballage

100% genbrugelig, genanvendelig eller komposterbar emballage inden 2030.Logo - SBTI.png

Vandforbrug

Vi er forpligtiget til at reducere vores vandforbrug med 18% inden 2030.Logo - SBTI.png

Kaffeproduktion

Vores europæiske risterier er ISO 14001 certificeret.
Logo - SBTI.png

Affaldssortering

99% affaldssortering af kaffeproduktion gennem BIR.Logo - SBTI.png

Energi

Vores risterier arbejder med genanvendelige energikilder. F.eks. i Bergen bruger vi energi fra vandkraft.