• Fri fragt ved køb over 3000 kr
  • Levering inden for 2 hverdage
  • Landsdækkende service

Espresso Omni

Grundig rengøring

Grundig rengøring af din kaffemaskine
 
Vi anbefaler, at du giver din Espresso Omni en grundig rengøring hver anden uge udover den daglige rengøring.
 
Rengøring hver anden uge består af 59 trin.

Trin 1

Åben fordøren

Åbn døren til kaffemaskinen. For at gøre dette skal du dreje nøglen til højre.
 
Hjælpemidler
Medfølgende klud
Medfølger ekstern drypbakke
Balje eller spand til rengøring
Suma Cafe Tabs
Fugtig klud
Tør klud
Affaldspose
 

Trin 2

Sluk for kaffemaskinen

Du slukker for din kaffemaskine med kontakten nederst til højre.

Trin 3

Fjern drypbakken

Flyt drypbakken lidt op og ind mod dig selv.
 

Trin 4

Rengør drypbakken

Fjern risten og låget fra drypbakken og skyl alle dele under vandhanen med varmt vand, indtil de er rene. Tør dem derefter godt.
 

Trin 5

Fjern opsamlingsbakken

Tag fat i opsamlingsbakken som kaffegrumset falder ned i (grumsbeholderen), i håndtaget, og træk hele bakken mod dig.

Trin 6

Fjern bundpladen

Træk den sorte bundplade ud af kaffemaskinen med begge hænder.

Trin 7

Rengør opsamlingsbakken og bundpladen

Kassér den brugte affaldspose og rengør opsamlingsbakken og bundpladen med en fugtig klud.

Trin 8

Udskift affaldsposen

Sæt en ny affaldspose i opsamlingsbakken.
 

Trin 9

Hvilken sukkerbeholder bruger du?

Hvis din sukkerbeholder sidder mellem ingrediensbeholderne, kan du fjerne den på samme måde som ingrediensbeholderne (trin 12 og 13)
 
Sidder din sukkerbeholder ved højre sidevæg? Så skub tuden op og fortsæt til trin 10.

Trin 10

Tøm sukkerbeholderen

Løft sukkerbeholderen lidt og drej den til højre.

Trin 11

Fjern sukkerbeholderen

Tryk på den grønne knap i bunden for at fjerne sukkerbeholderen fra kaffemaskinen
 

Trin 12

Luk udløbstudene

Skub tudene op på ingrediensbeholderne til sukker, chokolade, suppe, mælk og/eller instant kaffe.
 

Trin 13

Fjern ingrediensbeholderne

Flyt ingrediensbeholderne opad for at fjerne dem.

Trin 14

Fyld ingrediensbeholderne op

Stil ingrediensbeholderne på et bord og fjern lågene. Fyld beholderne med de passende ingredienser.

Trin 15

Rengør ingrediensbeholderne og beholderpladen

Sæt lågene tilbage på ingrediensbeholderne. Tør ingrediensbeholderne og beholderpladen (pladen beholderne hviler på) af med en fugtig klud.

Trin 16

Luk kaffebeholderen

Skub den grønne skyder (eller skydere) i bunden af kaffebeholderen helt tilbage, indtil du hører et klik. Sådan forsegler du kaffebeholderen for at undgå at tabe kaffebønner eller malet kaffe, når du fjerner kaffebeholderen fra kaffemaskinen.

Trin 17

Fjern kaffebeholderen

Tag fat i kaffebeholderen med to hænder. Skub den lidt opad og træk den derefter mod dig. Hvis du synes det er nemmere, kan du løfte låget på kaffemaskinen op.

Trin 18

Fyld kaffebeholderen

Åbn låget på kaffebeholderen til malet kaffe og/eller kaffebønner. Du kan nu tilføje kaffebønnerne eller malet kaffe.

Trin 19

Tøm røreskålene

Tryk ned tappen på den grønne kant af røreskålene. På denne måde kommer røreskålene af.

Trin 20

Fjern røreskålen

Træk røreskålen mod dig. Når du gør dette, kommer slangerne også ud.

Trin 21

Frakobl slangerne

Du kan nu forsigtigt trække slangerne opad for at løsne dem.

Trin 22

Fjern mixerbladene og udsugningshuset

Du kan nemt fjerne mixerbladene og udsugningshuset fra kaffemaskinen.
Fjern forsigtigt mixerbladene ved at trække. Du kan skyde udsugningshuset ud med fingeren.
 

Trin 23

Fjern mixerdelene

Skub mixerkoppen (den blå beholder) fra bunden op og ud af kaffemaskinen med fingeren og træk røret løs.

Trin 24

Ryd rammen

Der er en skrue på venstre side af den hvide metalramme med de blå holdere, som du kan dreje to omgange.

Trin 25

Frakobl slangerne

Træk op i slangerne for at løsne dem.

Trin 26

Fjern rammen

Skub rammen lidt op og tag den ud af kaffemaskinen. Løsn de takkede skruer for at fjerne de blå holdere.

Trin 27

Fjern stænkdækslet

Løft stænkdækslet og fjern det fra din kaffemaskine.
 

Trin 28

Fjern bryggesystemet

På indersiden af bryggesystemet er der et grønt, rundt håndtag, som du skubber op for at trække den beige del (bryggesystemet) fremad.

Trin 29

Lås bryggesystemet op

Oven på bryggesystemet er der en knop, som slangerne er fastgjort til.
Drej den 90 grader for at låse bryggesystemet op.

Trin 30

Skil de blå dele ad

Tag alle de blå dele fra hinanden og kom dem i en stor spand eller balje med mindst 4 liter varmt vand.

Trin 31

Læg de blå dele i blød

Til 4 liter vand tilsættes 2 Suma Café-tabletter.
For dosering og brug af Suma Café-tabletter, se emballagen.
Læg delene i blød i mindst 15 minutter (op til natten over).

Trin 32

Tøm spanden eller baljen

Tøm spanden eller baljen i vasken. Hæld ikke vandet over dine hænder (se sikkerhedsinstruktionerne på emballagen til Suma Café-tabletterne).

Trin 33

Skyl og tør delene

Skyl alle dele (inklusive alle ikke-blå dele) under den kolde hane.
Den medfølgende klud giver dig mulighed for at rengøre de mindste dele.
Tør nu alle delene grundigt.

Trin 34

Rengør indersiden

Rengør indersiden af kaffemaskinen med en fugtig klud.

Trin 35

Fastgør slangerne til bryggesystemet

Du kan genmontere slangerne på bryggesystemet ved at dreje knappen 90 grader.

Trin 36

Genindsæt bryggesystemet

Sæt bryggesystemet tilbage i kaffemaskinen. Skub det grønne håndtag lidt op for at tillade bryggesystemet at bevæge sig bagud. Skub derefter håndtaget ned for at sikre bryggesystemet.
 

Trin 37

Indsæt stænkdækslet

Sæt den blå stænkhætte tilbage i din kaffemaskine.

Trin 38

Fastgør de blå holdere

Vend de blå holdere tilbage på den hvide metalramme.

Trin 39

Genindsæt rammen

Sæt den hvide metalramme tilbage i maskinen og fastgør den med den lille skrue til venstre.

Trin 40

Placer mixerbladene og udsugningshuset

Skub mixerbladene og udsugningshuset tilbage.
Sørg for, at der er en flad side på skaftet af mixerbladene.
Sørg for, at du placerer mixerens blade i den rigtige position.

Trin 41

Fastgør slangerne

Genindsæt slangerne. Se eventuelt på indersiden af hoveddøren for en tegning.

Trin 42

Genindsæt røreskålene

Sørg for, at røreskålene sættes korrekt ind i åbningen, når du skubber dem tilbage.

Trin 43

Genindsæt mixerkoppen

Når du sætter mixerkoppen i, skal du sørge for, at dysen falder ind i det midterste hul på den blå ramme, og tilslut mixerkoppen til slangen igen.

Trin 44

Sæt ingrediensbeholderne tilbage

Skub ingrediensbeholderne tilbage i kaffemaskinen og skub tudene ned igen. Hvis din sukkerbeholder sidder på højre side, skal du placere den til sidst som anvist i trin 45 og 46. Ellers kan du springe disse trin over.

Trin 45

Sæt sukkerbeholderen tilbage

Du skubber også sukkerbeholderen ind i kaffemaskinen.
Hvis sukkerbeholderen er fastklemt, hæv den lidt og sænk den igen.
 
 

Trin 46

Fastgør sukkerbeholderen

Skub sukkerbeholderudløbet ned.

Trin 47

Indsæt kaffebeholderen

Sæt også kaffebeholderen tilbage. Tag fat i beholderen med begge hænder for at sætte den tilbage. Træk den grønne skyder ved kaffebeholderen mod dig for at frigøre åbningerne.

Trin 48

Indsæt bundpladen

Skub bundpladen tilbage i dens tilegnede åbning. Skub den godt ind, så den sidder sikkert.

Trin 49

Placer opsamlingsbakken

Sæt opsamlingsbakken tilbage i kaffemaskinen.

Trin 50

Indsæt drypbakken

Du kan også genindsætte drypbakken nu.

Trin 51

Tænd for kaffemaskinen

Tænd din kaffemaskine ved hjælp af kontakten nederst til højre.

Trin 52

Luk fordøren

Luk fordøren.

Trin 53

Indsæt den medfølgende drypbakke

Placer den medfølgende drypbakke under kaffedispenseren for at fange det varme vand, der frigives, når kaffemaskinen genstarter.
 
Bemærk: dette vand er varmt! Placer drypbakken under kopbakken, ikke som vist på billedet.

Trin 54

Indtast den numeriske kode

På det numeriske display skal du nu indtaste "2222".
 

Trin 55

Vælg daglig handling & rensning/skylning

Ved at bruge programmet kan du vælge "daglig handling".
Vælg derefter "Rensning/Skylning".

Trin 56

Vælg komplet skylning

I displayet skal du vælge 'complete rinsing' og derefter trykke på 'ok'.

Trin 57

Fjern drypbakken

Skylleprogrammet tager cirka et minut. Du kan derefter fjerne og tømme drypbakken og forlade menuen i displayet.

Trin 58

Rengør ydersiden

Når skylleprogrammet er færdigt, kan du bruge en fugtig klud til at aftørre ydersiden af Espresso Omni.

Trin 59

Sluk for kaffemaskinen

Drej nøglen til kaffemaskinen, læg den væk og lav dig en kop kaffe. Det har du fortjent!