• Fri fragt ved køb over 3000 kr
  • Levering inden for 2 hverdage
  • Landsdækkende service

Giro

Afkalkning

Du kan starte afkalkningsprogrammet på et tidspunkt efter eget valg, eller der vises en meddelelse i displayet.

Hyppigheden af dette afhænger af de tal, der er indstillet ved idriftsættelse. Du kan bruge dette, ved at justere programmeringsmenuen (maskine > vandhårdhed).

Hvis du vil placere et vandfilter i vandtanken, kan du også justere dette i programmeringsmenuen (vedligeholdelse > vandfilter).

Du kan afkalke din maskine med disse 3 enkle trin.

Trin 1: Kør afkalkningsprogrammet ved at følge trinnene i programmet: vedligeholdelse > afkalkning> start

Trin 2: Fyld vandtanken med 500 ml vand, hvorefter et afkalkningsmiddel er blevet opløst fuldstændigt. Bemærk: Se altid afkalkningsmidlets etiket for dosering og sikker brug.

Trin 3: Når programmet er færdigt: Tryk 2x på menutasten over displayet for at åbne menuen. Tryk ikke på startknappen. (Dette vil gøre programmet genstartet.

Bemærk: Brug ikke mere end den angivne mængde vand til vandtanken, der skal fyldes. Hvis du fylder tanken med mere end de angivne 500 ml (0,5 liter), forlænger dette programmets varighed.