• Fri fragt ved køb over 3000 kr
  • Levering inden for 2 hverdage
  • Landsdækkende service

Instant Bravo

Ingredienserne blokeres

Ingredienserne løber ikke godt igennem.

Når du vil lave kaffe, løber ingredienserne ikke godt igennem. Dette kan have forskellige årsager: ingrediensen kan være klumpet, udleveringsdyssen kan være snavset eller udleveringsdyssen er forkert placeret.

Du kan løse dette problem ved at følge 12 trin med online fejlhjælp.

Trin 1

Åbn døren

Med den medfølgende nøgle kan du åbne døren fra højre side. Dette frigør låget og ingredienserne.

Udstyr:

  • Nøgle til din Instant Bravo
  • Børste
  • Valgfrit: ren skål til at opsamle ingredienserne

Trin 2

Åbn låget

Du kan åbne låget øverst på kaffemaskinen ved at løfte det opad. 

Trin 3

Luk beholderne

Tryk den gule udløbsåbning på hver beholder bagud. Dette lukker beholderne, så du ikke spilder ingredienser.

Trin 4

Fjern beholderen

Løft beholderen en træk den derefter hen imod dig for at fjerne den.

Trin 5

Placer beholderen

Placer beholderen tilbage. Sørg for, at røret passer godt ind i blandekoppen. Du kan trække den gule udløbsåbning fremad for at åbne ingrediensudgangen til brug.

Kontroller, om ingredienserne nu løber godt igennem. Hvis ikke, skal du fortsætte til trin 6.

Trin 6

Tøm beholderen

Fjern beholderen fra kaffemaskinen igen. Fjern låget og tøm beholderen. Du kan eventuelt gøre det i en ren skål for at kontrollere, om ingrediensen er klumpet. Hvis den er klumpet, skal du desværre kassere ingrediensen.

Trin 7

Fjern udleveringstuden

Drej udleveringstuden, så indskæringerne på den ydre kant af studen passer sammen med fremspringene for at fjerne udleveringstuden.

Trin 8

Rengør beholderen og udleveringstudet

Rengør beholderen og udleveringstudet med en børste. Brug ikke vand. Det er svært at få delene helt tørre, og fugt kan forårsage klumper i ingredienserne.

Trin 9

Fastgør udleveringstudet

Sæt udleveringstudet tilbage på beholderen. Sørg for, at indskæringerne passer præcist over fremspringene. Drej udleveringstudet fast.

Trin 10

Fyld beholderen

Fyld beholderen (brug om nødvendigt en ny emballage) og sæt låget tilbage på.

Trin 11

Placer beholderen

Placer beholderen tilbage. Sørg for, at beholderen sidder ordentligt i holderen og at udleveringstudet sidder ordentligt i blandekoppen. Du kan trække den gule udløbsåbning fremad for at åbne ingrediensudgangen til brug.

Trin 12

Luk kaffemaskinen

Luk låget og maskindøren og lås Instant Bravo. Prøv nu at brygge din kaffevariation igen for at se, om problemet er løst. Du kan eventuelt gentage de tidligere trin for de andre beholdere.

Kontakt

Er problemet ikke løst?

Hvis problemet fortsætter eller opstår igen inden for en dag, er der sandsynligvis noget andet galt. Luk vandtilførslen og sluk din kaffemaskine. Rapporter fejlen ved hjælp af fejlrapporteringsformularen eller ved at ringe på telefonnummeret 030 2977000.

Sørg for at have fejlkoden og maskinenummeret klar. Maskinenummeret findes på indersiden af døren til din Instant Bravo.

Melding af fejl

TIP!

  • Placer din Instant Bravo på et tørt sted. Hvis miljøet er for fugtigt, kan ingredienserne klumpe sammen.
  • For at undgå dårlig ingrediensflow anbefaler vi at rengøre ingrediensbeholderne regelmæssigt. Gør dette mindst en gang om måneden.