CSR strategi - i tre søjler

Common Grounds

Vores CSR strategi er opdelt i tre søjler – hvor fokus dækker hele processen fra bønne til kop. Vi fokuserer på indkøb af de grønne kaffebønner, nedbringelse af vores miljømæssige aftryk og sikring af positivt aftryk på vores lokalområde.

Søjle 1: Ansvarlig handel

  • Handelsprogram i samarbejde med Rainforest Alliance og Enveritas 
  • Relevante partnerskaber med NGO’er og lokale myndigheder
  • Sparring med partnere i branchen

Søjle 2: Minimeret aftryk

  • Reducering af CO2 udledning med SBTi tilgang
  • Optimering af eksisterende processer
  • Genanvendelig og genbrugelig emballage

Søjle 3: Socialt Ansvar

  • Inkluderende samfund
  • Fokus på jer, kunderne, medarbejderne og samfundet

 

Nøglen til succes

JDE Professionals sociale ansvar består af tre hovedsøjler, der dækker hele værdikæden fra bønne til kop.


Ansvarligt handlet kaffe er mere end certificeringer

Over 70 % af alle kaffefarmere er ekskluderet fra de gængse certificeringsprogrammer. Vores fokus er derfor, hvor vi kan hjælpe med at imødekomme de udfordringer, der er i kaffebranchen og være med til at sikre ansvarligt handlet kaffe.

Vores program for ansvarlig handel blev etableret i 2018 i samarbejde med Rainforest Alliance, og handler om langsigtet ansvarlighed for kaffe- og tebønder i vigtige kafferegioner.

Tilgangen er dialogbaseret, og fungerer i praksis ved at der foretages en risikovurdering af en given region som sammenholdes sammen med en self-assesment. Herudfra igangsættes projekter, som kan være med at til imødekomme de problemstillinger, der er i regionen. Alle projekter verificeres via tredjepart Enveritas, der vurderer projekterne ud fra de samme 30 kriterier, som de gængse certificeringsprogrammer arbejder ud fra.

For at få projekterne til at lykkes samarbejder vi med relevante NGO’er, lokale myndigheder og partnere i branchen.

Programmet består af tre hovedområder; bæredygtigt landbrug, lighed for mennesker og øget levestandard for kaffefarmeren.


Minimeret aftryk

Med vores anden søjle sikrer, at vi reducerer vores miljøbelastning skridt for skridt. Tilgangen sker via Science Based Target initiative (SBTi), og der er projekter der arbejde med mindskelse af udledning både i scope 1, 2 og 3. Det første skridt er reducering af vores udledning. Vi har allerede taget væsentlige skridt til at reducere vores udledning ved at bruge genanvendelige energikilder og energieffektive transportformer. Derudover omstiller vi til ansvarlig emballage og reduktion af vores affald til deponering - ved udgangen af 2021 havde alle europæiske risterier opnået ”Zero Waste to Landfield”.


Socialt ansvar

Vores tredje område omfatter social ansvarlighed. Vi er meget bevidste om kaffens rolle, og vi arbejder aktivt for et rummeligt samfund. Læs mere om vores initiativer i vores rapport om Corporate Responsibility rapport.

Vores rejse mod ansvarlig kaffe i hver kop

Søjle 1: Ansvarlig handel

Resultater gennem dialog

Vores fokusområder i den første søjle er ansvarligt landbrug, lighed mellem mennesker og farmernes velstand.

I 2018 etablerede vi et samarbejde med Rainforest Alliance, hvor vi gennem et ansvarligt handelsprogram sikrer forbedring af sociale, økonomiske og miljømæssige forhold i kafferegioner. Certificering er dyrt og kompleks og er umuligt at opnå for alle landmænd. Handelsprogrammet er baseret på løbende dialog, og vi havde i 2021 54 aktive projekter sammen med mindre landmænd i 18 kaffeproducerende lande. Vi er på nuværende tidspunkt nået ud til 380.000 landmænd gennem projekterne.

Vores mål for 2025 er at nå ud til +1 mio småfarmere.

Vores projekter og tiltag i den første søjle arbejder mod 100% ansvarlig handlet kaffe, te og palmeolie i 2025.

Søjle 2: Minimeret aftryk

Vejen mod mindre miljøbelastning

Med vores anden søjle sikrer, at vi reducerer vores miljøbelastning skridt for skridt. Tilgangen sker via Science Based Target initiative (SBTi), og der er projekter der arbejde med mindskelse af udledning både i scope 1, 2 og 3.

Det første skridt er reducering af vores udledning. Vi har allerede taget væsentlige skridt til at reducere vores udledning ved at bruge genanvendelige energikilder og energieffektive transportformer.

Derudover omstiller vi til ansvarlig emballage og reduktion af vores affald til deponering  - ved udgangen af 2021 havde alle europæiske risterier opnået ”Zero Waste to Landfield”.

Vores risterier i Gävle og Bergen driftes på vedvarende energi og er CO2 neutrale*

På vores risterier i Banbury (England) og Joure (Nederlandene) har vi etableret en infrastruktur, der udnytter spildevand fra produktionsprocessen til energifremstilling. Det betyder, at vi i mere end 50 år selv har kunne levere over 70% af varmebehovet på vores fabrik i Joure.

Søjle 3: Socialt ansvar

Det er utroligt, hvad der kan ske over en kop kaffe eller te

Kaffen og teen er en central del af livet fra de helt små til de større øjeblikke. JDE Professional fejrer livet og sætter kaffekoppen i centrum for samtalen, hvor i verden den end finder sted.

Vi tror på, at den forbindelse, der skabes over en kop kaffe eller te, er enormt stærk. Ved at skabe og dele små og store stunder bringes mennesker og samfund tættere sammen.

Hos JDE Professional bruger vi kaffen og teen til at øge engagementet i fællesskaber og støtte de sårbare, hvor det ikke altid er let at skabe kontakten. Derfor støtter og organiserer vi aktiviteter, der bidrager til mennesker og øget fællesskab.

”Det er utroligt, hvad der kan ske over en kop kaffe eller te” er vores filosofi, som vi i mere end 15 lande har implementeret igennem velgørende fællesskabsinitiativer. Disse initiativer spænder bredt og er alt lige fra vores Carista program i Holland, hvor frivillige skaber værdifulde kaffestunder for beboere i små lokalsamfund til frundraising partnere som Macmillan canser support i UK. Vi donerer også millioner kopper kaffe til lokale fødevareuddelinger og shelters i lande som Tyskland, Frankrig, Belgien, Rusland, Ukraine og Danmark.

JDE Professional i Danmark har et tæt samarbejde med Fødevarebanken, hvor vi donerer kaffe til dem, der har allermest brug for det. I 2021 donerede vi 630.000 kopper kaffe.

Vil du også være medlem og gøre en forskel? Klik her. 

For at lære mere om vores værdier kan du se vores Code of Conduct.