Vores CSR Strategi

Fælles fodslag, minimering af vores fælles
aftryk og skabe forbindelse mellem mennesker!

Søjle 1: Fælles fodslag

Vi kan kun skabe en bæredygtig kaffe- og teindustri, hvis vi arbejder sammen. Denne søjle fokuserer derfor på at etablere partnerskaber med relevante NGO'er, lokale myndigheder og partnere i branchen.

Søjle 2: Minimere aftryk

Den anden søjle fokuserer på at reducere vores CO2 udledning, optimere eksisterende processer og gøre vores emballage genanvendelig. 


Søjle 3: Forbundne mennesker

Vores tredje søjle fokuserer fuldstændigt på jer, vores kunder, vores medarbejdere og det samfund, vi befinder os i. Her ønsker vi at bidrage positivt til et inkluderende samfund.

Kilden til succes

Hos JDE Professional består vores samfundsansvar af tre solide mål og dækker hele værdikæden fra bønne til kop. Vores strategi er baseret på disse tre mål.

Vores program for ansvarlig handel blev etableret i 2018 i samarbejde med Rainforest Alliance og handler om langsigtet bæredygtighed for kaffe- og tebønder i vigtige kafferegioner. Derudover samarbejder vi med relevante NGO'er, lokale myndigheder og partnere i branchen. I 2019 havde vi 27 projekter til mindre landmænd i 14 kaffeproducerende lande.

Disse projekter repræsenterer 89% af vores køb af rå kaffe. I 2025 vil alle vores køb af rå kaffe være inkluderet i programmet, og vi kan med rette sige, at vi har 100% ansvarlig handel.

Programmet består af tre hovedområder; bæredygtigt landbrug, ligestilling for mennesker og øget levestandard for landmanden. Det andet hovedområde fokuserer på at reducere vores CO2-emissioner, optimere eksisterende processer og gøre vores emballage genanvendelig. Vores tredje område inkluderer socialt ansvar. I norske lokalsamfund har kaffe en central plads som den "sociale olie". Vi er derfor meget opmærksomme på kaffens rolle, og vi arbejder aktivt for et inkluderende samfund.

Læs mere om vores initiativer i vores rapport om Corporate Responsibility rapport.

Vores rejse mod ansvarlig kaffe i hver kop

Søjle 1: Fælles fodslag

Vi tydeligør behovene i vores værdikæde.

Vores ansvarlige handelsprogram blev oprettet i 2018 i samarbejde med Rainforest Alliance og er designet til at forbedre de sociale, økonomiske og miljømæssige forhold i kafferegioner. Certificerings- og verifikationsprogrammer bruger en revisionsbaseret tilgang, der kræver, at landmændene overholder strenge standarder. Kun 22% af verdens kaffeproduktion er certificeret. Vi køber kaffe fra 15 millioner små landmænd, og certificering kan ikke opnås for alle vores små landmænd.

Vores ansvarlige handelsprogram vender dette ved at tilskynde til en åben og gennemsigtig dialog med leverandører for bedre at forstå de problemer, de står over for, og arbejde sammen med landmænd for at overvinde barrierer. Vi har tre fokusområder - bæredygtigt landbrug, lighed for mennesker og øget levestandard for landmænd.

Søjle 2: Minimere aftryk

Vi reducerer vores miljøbelastning skridt for skridt

Det første skridt til at minimere vores miljøpåvirkning er at reducere vores udledning. Vi har allerede taget væsentlige skridt til at reducere vores udledning ved at bruge genanvendelige energikilder og energieffektive transportformer og omstille til bæredygtig emballage. Reduktionen af vores affald til deponering står også højt på vores prioriteringsliste. Påv ores  forskellige anlæg, som Banbury (England) og Joure (Nederlandene), har vi etableret en infrastruktur, der udnytter spildevand fra produktionsprocessen til energifremstilling. På denne måde har vi selv kunnet levere over 70 % af varmebehovet på vores fabrik i Joure i mere end 50 år.

 

Vi kompenserer for vores CO2 udledning

Trods vores bedste bestræbelser på at reducere vores miljøpåvirkning kan vi endnu ikke tilbyde CO2-neutral drift og vedligeholdelse. Vi udligner derfor den CO2, vi udleder så meget som muligt. Det gør vi ved at investere i projekter, der har en positiv effekt på vores klima. Fælles fodslag projekter som Initiativet til Sustainable Landscapes Cooperation Agreement og Deforestation-Free coffee in the Guarantee Bukit Barisan Selatan Landscape bevarer biodiversitet ved at forhindre afskovning og yde bistand til bekæmpelse af sygdomme i kaffeplanter.

Vi udligner også vores CO2-udledning ved at plante træer gennem Trees for All, og vi investerer i at skabe og bevare skove som CO2 kompensation.

 

Cirkularitet

Cirkulær økonomi har været vores højeste prioritet i flere år. Som en del af vores bæredygtighedsprogram bruger vi en tilgang til at genbruge, genbruge, reducere og forny. Vi undersøger konstant, hvordan vi kan gennemføre ændringer, der stimulerer en cirkulær økonomi. Vores kaffemaskiner har lang holdbarhed og bruger kun originale servicedele. Vi tilbyder maskiner, der er bygget af materiale med en genanvendelsesgrad på 94%, og vi genbruger alt elektrisk affald, når maskinerne har passeret deres levetid gennem NORSIRK. Denne cirkulære tilgang er konsistent i hele vores værdikæde og giver optimal udnyttelse af naturressourcer og vores produkters levetid.

Søjle 3: Forbundne mennesker

Det er utroligt, hvad der kan ske over en kop kaffe

Uanset om det handler om gamle minder eller om at skabe nye, sker det alt sammen over en kop kaffe eller te. Vi tror på kraften i denne forbindelse. Vi bringer mennesker og samfund tættere sammen for at skabe og dele dejlige stunder. Ved at støtte og organisere aktiviteter, der fremmer kontakt mellem mennesker, bestræber vi os på at bruge kaffe og te som et redskab til at øge engagementet i fællesskabet og støtte de sårbare, som ikke altid har let ved at skabe denne kontakt.

I mere end 15 lande har vi i øjeblikket velgørende fællesskabsinitiativer, der understøtter vores filosofi: "Det er utroligt, hvad der kan ske over en kop kaffe". Disse initiativer spænder fra vores Carista program i Holland, hvor frivillige skaber værdifulde kaffestunder for beboere i små lokalsamfund, over fundraising partnere som Macmillan cancer support UK til donationer i Danmark, Tyskland, Frankrig, Belgien, Rusland og Ukraine, hvor millioner af kopper kaffe doneres til lokale fødevareuddelinger og shelters.

Hos JDE er vi overbeviste om, at kaffens fremtid kun kan sikres ved at give de mennesker, der arbejder med kaffe, mulighed for at trives og udvikle sig. En af måderne dette kan opnås på er ved at give dem adgang til en god uddannelse, især fra en ung alder. Derfor er vi hos Gevalia i gang med at bygge to skoler i kaffeproducerende områder i Honduras.

I Danmark har vi et tæt samarbejde med Fødevarebanken, hvor vi donerer kaffe til dem, som har allermest brug for det. I 2021 donerede vi 630.000 kopper kaffe, og vores donationer vil fortsætte! Vil i også være medlem og gøre en forskel? Klik her. 

For at lære mere om vores værdier, se vores Code of Conduct.