FN's Verdensmål

Vi omfavner med stolthed FN's mål om bæredygtig udvikling (SDG´erne) for at
opnå en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle. For at yde det mest
betydelige bidrag til målene har vi tilknyttet de mest relevante
SDG´er til vores bæredygtighedsstrategi.

SDG 1: Afskaf fattigdom

Fattigdomsbekæmpelse er et centralt element i vores bestræbelser på at opnå en mere bæredygtig kaffe- og te-industri. Gennem certificering og vores program Fælles fodslag bestræber vi os på at forbedre farmernes levevilkår og hjælper dem med at opbygge deres modstandskraft og reducere deres sårbarhed over for sociale-, økonomiske- og økologiske kriser og stressfaktorer.

SDG 2: Stop sult

Vi bidrager aktivt til at realisere denne målsætning gennem projekter, der underviser små farmere i robuste dyrkningsmetoder, der øger produktiviteten og produktionen, hjælper med til at bevare økosystemerne og styrker deres evne til tilpasning til klimaændringer. Dette bidrager til en bæredygtig fødevareproduktion, der er økonomisk rentabel for bønderne.

SDG 6: Rent vand og sanitet

Vi forsøger hele tiden at forbedre effektiviteten i vores virksomhed. Det starter med implementeringen af vellykket forvaltning af vandressourcerne på oprindelsesstederne for vores kaffe og te. På vores produktionssteder fokuserer vi på aktivt at reducere vandforbruget og anvende førende vandbehandlingsteknologi, hvis formål er at reducere mængden af vand, der bruges til at producere vores kaffe eller te.

SDG 7: Bæredygtig energi

Reduktion af energiforbruget og investeringer i rene energiteknologier er afgørende for den langsigtede bæredygtighed og stabiliteten i kaffe- og tebranchen. Vi har i de seneste år gjort meget for at forbedre vores energieffektivitet, og det vil vi fortsat gøre. Siden 2013 har vi fået reduceret vores samlede energiforbrug med 5,8% og har øget vores eget brug af vedvarende energi.

SDG 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi stræber efter at sikre konsistent økonomisk vækst ved at støtte bæredygtige dyrkningsprogrammer, der tilskynder til indkomstspredning og ved at tilbyde undervisning til farmerne for at hjælpe dem med at forbedre deres effektivitet i produktionen og undgå skader på miljøet. Vi er også stolte over at være investor i fonden Farmfit; et projekt til 100 millioner euro, der giver små farmere let adgang til finansiering, som kan hjælpe dem med at opbygge en stabil virksomhed og forbedre kvaliteten af deres jord og afgrøder.

SDG 10: Mindre ulighed

Desværre udgør ulighedsspørgsmål stadig en alvorlig trussel mod bæredygtigheden i kaffe- og te-industrien. Gennem vores program Fælles fodslag adresserer vi sådanne spørgsmål ved at støtte en række projekter, hvis formål er at fremme social-, økonomisk- og politisk integration og at styrke mennesker i hele produktionslinjen uanset alder, køn, handicap, race, etnisk oprindelse, religion, økonomisk eller anden status. Nogle af disse tiltag omfatter vores Improve Conditions for Children on Coffee Farms projektet i Honduras og vores Youth for Youth projekt i Uganda.

SDG 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi arbejder hen imod vores mål om 100% ansvarligt dyrket og indkøbt kaffe og te inden 2025. Vi har en åben og direkte kommunikation med vores leverandører og partnere med henblik på større gennemsigtighed og for at kunne tilbyde vores kunder kaffe og te, der dyrkes og indkøbes på en ansvarlig måde.

Vores principper - genbrug, reducér, genanvend og forny - hjælper også med at reducere affaldsgenereringen på produktions- og forbrugerniveau ved at sikre en optimal udnyttelse af råvarerne og produkterne gennem hele produktions- og forbrugsprocessen.

SDG 13: Klimaindsats

Klimaforandringerne udgør en direkte trussel mod farmernes levebrød og på sigt en trussel mod eksistensen af kaffe- og teindustrien. Hos JDE Professional arbejder vi tæt sammen med en række initiativer, såsom Sustainable Coffee Farming projektet i Honduras, som fremmer bæredygtig landbrugsdrift og gør vores kaffe- og te-farmere modstandsdygtige over for klimaændringer.

SDG 17: Partnerskaber for handling

Hos JDE Professional tager vi aktivt del i partnerskaber med forskellige interessenter for at dele ekspertise og økonomiske ressourcer til bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion af kaffe og te. I vores program Fælles fodslag arbejder vi tæt sammen med leverandører, NGO'er, partnere i branchen og lokale myndigheder for at forstå og imødekomme presserende udfordringer for bæredygtigheden. Men det stopper ikke her. Vi spiller også en aktiv rolle i forskellige partnerskaber uden for vores eget program Fælles fodslag. Vi er for eksempel en af grundlæggerne af Ethical Tea Partnership, en organisation dedikeret til at gøre produktionen af te mere bæredygtig.

Farmfit Fonden

I 2018 var JDE Professional medstifter af IDH Farmfit Fonden og forpligtede sig til at investere €10 millioner i fonden i fem år. Farmfit Fonden har til formål at forbedre mindre farmeres adgang til lavt forrentede lån. Fonden vil blive styrket gennem en $30 millioner Farmfit Business Support, som giver kritisk teknisk bistand til landmændene udover de lavt forrentede lån. Farmfit Fondens formål er at forbedre indtjeningsmulighederne for 3-5 millioner bønder og øge deres indtjening med mindst 50%. Farmfit Fonden blev lanceret af Hendes Majestæt Dronning Maxima af Holland i hendes rolle som FN's generalsekretærs særlige talsmand for inkluderende finansiering til udvikling (UNSGSA).