• Fri fragt ved køb over 3000 kr
  • Levering inden for 2 hverdage
  • Landsdækkende service

Cafitesse Omni

Daglig rengøring

Bær beskyttelsesudstyr (handsker og beskyttelsesbriller), hvis du bruger rengøringsmidler.
 
Vask dine hænder grundigt, før du åbner en ny pakke ingredienser.

Trin 1

Sæt nøglen i nøglehullet og drej den 90 grader med uret for at åbne døren. 

Gå til næste trin >

 

Trin 2

Fjern forsigtigt den nederste drypbakke og den øverste plade for at undgå spild af drænevandet, der kan være indeni, og tøm den.

Gå til næste trin >

Trin 3

Fjern den øverste plade, adskild drypbakken og rengør alle delene med en børste under vandhanen. 

Gå til næste trin >

Trin 4

Skru knappen, der fastgør den eksterne drypbakke, af.

Fjern drypbakken, adskil og rengør alle dele med en børste under rindende vand.

Gå til næste trin >

Trin 5

Lås køleskabsdøren op, og åbn den. 

Åbn lugen over køleskabet og låget på køleskabet, og lås dem sammen.

Gå til næste trin >

Trin 6

Fjern begge pakker, og kontroller indhold, udløbsdato og åbningsdatoer. 

Rengør køleskabets inderside med en ren, fugtig serviet. 

Gå til næste trin >

Trin 7

Træk alle beholderudløbene op for at lukke dem. Løft hver beholder op, og træk ud af dens mærker for at fjerne dem.  

Placer alle beholdere på et bord med udløbet over kanten af bordet. Fyld om nødvendigt ingredienserne i beholderne. 

Gå til næste trin >

Trin 8

Brug en fugtig klud til at rengøre beholderbordet og til at rengøre ydersiden af de fyldte beholdere  

Placer hver beholder tilbage på beholderbordet med dens placeringsskinner i spalten.

Gå til næste trin >

Trin 9

Træk bundpladen ud, rengør den med en fugtig serviet, og skub den tilbage. 

Rengør pladen, der holder drypbakken på plads, med en fugtig serviet. 

Sæt drypbakken tilbage.

Gå til næste trin >

Trin 10

Rengør dispenserrummet indvendigt med en fugtig serviet.

Placer den eksterne drypbakke tilbage.

Gå til næste trin >

Trin 11

Når der er brug for en ny pakke, skal du tage en optøet væskepakke og læse instruktionerne på pakken.

Ryst pakningen mindst 10 gange. 

Skriv dags dato på pakken. 

Gå til næste trin >

Trin 12

Riv doseringsrørets åbning op, og fold doseringsglasset ud  

Kontroller, at doseringsglasset er placeret lige, og at den farvede ring på glasset dækker den tilsvarende cirkel på pakningen 

Åbn doseringsglasset ved at dreje det 90 grader med uret, kontroller om røret begynder at fylde sig selv 

Gå til næste trin >

Trin 13

Læg ingredienspakkerne i køleskabet. 

Frigør køleskabet med det øverste låg fra kabinettets øverste luge, og luk begge. 

Luk køleskabsdøren.

Gå til næste trin >

Trin 14

Indsæt den gule tast og drej 90 grader.  

ADVARSEL! Dette vil genaktivere de funktioner, der ved at åbne døren blev afbrudt af sikkerhedsmæssige årsager. Åbn ikke dæksler med disse symboler: 'ADVARSEL' og 'FARE FOR ELEKTRISK STØD'. 

Indtast din pinkode på touchskærmen.

Gå til næste trin >

Trin 15

Anbring skyllebeholderen på drypbakken.

På touchskærmen skal du åbne menuen 'Foretrukne' nederst på skærmen og vælge 'Påfyldning'. Marker derefter 'alle containere er fulde' 

Gå til næste trin >

Trin 16

Åbn igen menuen 'Foretrukne', vælg nu 'Rengøring', og marker derefter 'komplet rengøring' 

Gå til næste trin >

Trin 17

ADVARSEL! 

Der løber varmt vand fra begge rør.

Gå til næste trin >

Trin 18

Tryk på ikonet 'Tilbage' på berøringsskærmen for at vende tilbage til start-/startskærmen. Tøm og skyl skyllebeholderen.

Gå til næste trin >

Trin 19

Rengør ydersiden af kabinettet med en vådserviet.