• Fri fragt ved køb over 3000 kr
  • Levering inden for 2 hverdage
  • Landsdækkende service

Vilkår og betingelser for online køb


Salgsbetingelser

Almindelige Salgsbetingelser (“Salgsbetingelserne”) gælder for alle ordrer afgivet via webshoppen (Webshoppen) hos JACOBS DOUWE EGBERTS PRO DK (JDE PRO), en del af JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE). De samme salgsbetingelser gør sig gældende for alle ordrer, der er bestilt gennem mail og telefon.

Salgsbetingelserne kan til enhver tid ændres af JDE. De ændrede vilkår og betingelser for salg er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse på hjemmesiden.


Varebestilling og betaling

Webshoppen er udelukkende beregnet til virksomheder etableret i Danmark. JDE PRO DK accepterer ikke ordrer på leverancer til udlandet.

Priserne på de produkter, der tilbydes i webshoppen, er angivet i danske kroner. Priserne er eksklusive moms og eksklusive forsendelsesomkostninger, eventuelle afgifter eller andre afgifter, medmindre andet er angivet eller skriftligt aftalt.

Ved at indløse en rabatkode du køber få rabat på de produkter, der er valgt til rabatkoden.

Varer bestilt på vores webshop leveres to arbejdsdage senere. Vi leverer ikke frostvarer om mandagen.

Du modtager den tilsvarende faktura en arbejdsdag efter levering af din ordre til den fakturaadresse, der er aftalt med JDE PRO (eller i overensstemmelse med dine aftaler vedrørende fakturering).

Hvis du ikke betaler sin faktura til tiden, er JDE PRO berettiget til at modregne betalingen i ethvert udestående krav, at suspendere (gennemførelsen af) den relevante aftale og relaterede aftaler, eller til at opløse og/eller at nægte (a) ny ordre(r). Betalingsfristen for fakturaer er fjorten (14) dage.

Ethvert beløb til JDE PRO og de tilknyttede omkostninger forfalder straks til betaling. JDE PRO kan overføre sit krav mod dig til tredjemand i forbindelse med inkassoforanstaltninger. Køber er forpligtet til at betale alle retslige og udenretslige omkostninger, der med rimelighed er afholdt til inkasso.

Hvis ordren ikke er sendt til ekspedition, kan den ændres. Ændring eller tilføjelse til en sendt ordre skal straks meddeles salgsafdelingen på tlf. 79 31 38 25 (ikke pr. mail eller fax). Oplys venligst kundenummer og at det drejer sig om en webshop ordre.

At acceptere et tilbud eller afgive en ordre indebærer, at køber accepterer anvendeligheden af disse salgsbetingelser på alle dine ordrer.


JDE-abonnement

Med et JDE-abonnement kan du få tilsendt alle tilgængelige produkter, som vi sælger i webshoppen. Dette kan f.eks. være kaffe, te, tilbehør mm. Du bestemmer selv, hvor ofte du vil have varerne leveret, og du vælger selv, hvilke produkter der skal indgå i dit JDE-abonnement. Du kan tegne op til flere forskellige abonnementer, hvis du ønsker dette.

Du vælger også selv, hvor ofte du vil modtage varerne, som er en del af dit JDE-abonnement. Du har mulighed for at vælge at få varerne leveret hver 2, 4, 6, 9, 12 eller 18 uge. Når du bestiller et JDE-kaffeabonnement for levering hver anden uge, betaler du hver anden uge for dine varer og levering af dit abonnement. Når du bestiller et JDE-kaffeabonnement for levering hver 18 uge, betaler du hver 18 uge for dine varer og levering af kaffe.

Når du har opstartet et JDE-abonnement, vil du modtage en bekræftelsesmail fra JDE PRO DK, hvorfra alle ordredetaljer fremgår. Du modtager også en mail, hvis vi ikke har en eller flere produkter på lager, som er en del af dit JDE-abonnement.

Det er kun muligt at opstarte et JDE-abonnement, hvis du er oprettet som kunde i vores webshop.

Hvis du ønsker at foretage ændringer i dit JDE-abonnement, skal dette gøres under ”Mit JDE-abonnement”. Her kan du fjerne og tilføje produkter, og du kan nedjustere eller opjustere antallet af produkter, som du har i dit JDE-abonnement. Du skal foretage dine ændringer inde 2 dage næste bestilling træder i kraft.

Et JDE-abonnement forbliver i kraft, indtil du annullerer det. Du kan  annullere dit JDE-abonnement op til 2 hverdage før afsendelsesdagen. Du kan kun opsige dit JDE-abonnement inde på din profil under ”Mit JDE-abonnement”

JDE PRO DK forbeholder sig retten til at annullere abonnementet til enhver tid uden forudgående varsel. I så fald betaler du for de ordrer, der er sendt.

De omkostninger, vi opkræver dig, vil bestå af prisen på produktet på bestillingsdagen plus eventuelle afgifter i dit JDE-abonnement. Hvis dit JDE-abonnement har en værdi på under 3000 kr. vil du blive pålagt et fragtgebyr på 300 kr. Levering er gratis for et JDE-abonnement over 3000 kr. i hele Danmark.

Der tages forbehold for leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer, force majeure og trykfejl.

Der er ingen fortrydelsesret på levering af varer modtaget fra JDE PRO DK. Du kan altid logge ind, hvor du kan ændre eller opsige dit JDE-abonnement.

JDE Pro forbeholder sig retten til at opdaterer og ændre abonnementsbetingelser, herunder stoppe abonnement ved at afgive et rimeligt forudgående varsel.


Levering

Ordrer under kr. 3.000 ekskl. moms pålægges gebyr på kr. 300,- ekskl. moms. Fragtfri levering ved ordrer over kr. 3.000, - ekskl. moms. Efterkravsforsendelser eller tilsvarende ekstraordinær forsendelsesform debiteres meromkostning. Der tages forbehold for tekst/pris fejl og udsolgte varer. Restordrer debiteres ikke gebyr.

JDE PRO gør brug af angivne leveringstider, og disse er kun vejledende. Overskridelse af en leveringsperiode giver dig ikke ret til erstatning eller ret til at annullere din ordre eller til at ophæve aftalen, medmindre overskridelsen af leveringstiden er af en sådan art, at køber ikke med rimelighed kan forvente at opretholde aftalen. I så fald er køber berettiget til at annullere ordren eller til at ophæve aftalen i det omfang, det er nødvendigt.

De bestilte produkter vil blive sendt til leveringsadressen, som JDE PRO kender. JDE PRO påtager sig intet ansvar, hvis den oplyste adresse er forkert.


Annoncering og returnering

Der ydes ingen fortrydelsesret til køber. Varer tages ikke retur.

Køber er forpligtet til at undersøge det leverede umiddelbart efter levering så grundigt som forholdet nødvendiggør. Det for at konstatere, om der er mangler ved det leverede, eller om det leverede er i overensstemmelse med følgesedlen såvel i forhold til kvalitativt som kvantitativt. Hvis leveringen ikke svarer til købers ordre, skal køber informere JDE PRO skriftligt eller via e-mail inden for en frist på fjorten (14) dage fra modtagelsesdagen. Køber skal i forbindelse med reklamationen angive og på forlangende forevise, hvordan fejlen ytrer sig.

Hvis det påvises, at produkterne ikke er i overensstemmelse med aftalen, har JDE PRO valget mellem at erstatte de pågældende produkter med nye produkter mod returnering, reparere dem (hvis relevant) eller kreditere fakturaværdien heraf.


Tilbud og aftaler 

Alle tilbud i webshoppen er uforpligtende og binder ikke JDE PRO. JDE PRO forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre priser og produktsortiment, især når dette er nødvendigt på baggrund af (lov)bestemmelser. Tilbud er underlagt åbenlyse tastefejl. Såfremt et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er afgivet på betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

JDE PRO er berettiget til at afvise ordrer eller til at knytte visse betingelser til leveringen. Det er muligt, at JDE PRO ikke (længere) har ovenstående kampagner på tilbud og/eller i sortimentet. Prisændringer, tastefejl og udsolgt forbeholdt.


Persondatapolitik
 

Personlige oplysninger, der afgives eller indsamles gennem eller i forbindelse med Webshoppen, vil kun blive brugt i overensstemmelse med JACOBS DOUWE EGBERTS (JDEs) privatlivspolitik. Disse salgsbetingelser er underlagt JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE) privatlivspolitik som vist på hjemmesiden under persondatapolitik.


Ansvar og kommunikation

JDE PRO er ikke ansvarlig for skader som følge af reparationer, justeringer og forkert påførte faciliteter på produkterne af dig eller af tredjemand, som er engageret af dig.

Ethvert krav mod JDE PRO bortfalder alene med 5 (fem) år efter, at kravet er opstået.

For misforståelser, forsinkelser eller ukorrekt overførsel af ordrer og kommunikation som følge af brugen af internettet eller andre kommunikationsmidler i trafikken mellem dig og JDE PRO, eller mellem JDE PRO og tredjeparter, for så vidt det vedrører for forholdet mellem dig og JDE PRO, er JDE PRO ikke ansvarlig, medmindre og i det omfang, der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed fra JDE PROs eller dets ledelsesmæssige underordnedes side.


Gældende lov og tvister

Dansk lov gælder for disse vilkår og betingelser, din ordre og eventuelle resulterende eller relaterede aftaler.