Persondatapolitik

Generelt
Når du besøger vores website registrerer vi (Jacobs Douwe Egberts Professional Danmark) alene persondata i det omfang, du selv har givet os disse oplysninger. F.eks. ved at du har deltaget i en konkurrence eller i en undersøgelse, eller hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev.

Personhenførbare oplysninger sælges eller videregives aldrig til tredjepart, medmindre du forudgående har meddelt os dit samtykke hertil.

Vi registrerer persondata med det formål at kunne yde vores kunder og andre, der er interesseret i vores virksomhed, den bedst mulige service.

Registrering af kontaktoplysninger
Vi registrerer følgende kontaktoplysninger: Personnavn, firmanavn, firmaadresse, telefonnummer og e-mailadresse. Årsagen til at vi registrerer disse oplysninger er, at vi gerne vil kunne sende nyhedsinformationer og lignende til alle, som udtrykker interesse herfor.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de registrerede persondata ukrypteret i databaser, der er beskyttet mod uautoriseret adgang, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at de oplysninger vi har registreret om dig håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Vi opbevarer de registrerede persondata lige så længe, det er nødvendigt for at kunne yde en god service over for vores besøgende på jdeprofessional.dk. Hvis du selv har anmodet om at modtage nyheder og information fra JDE Professional, opbevarer vi dine data, indtil du selv beder om at blive slettet fra vores database.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores persondatapolitik kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

Du har altid mulighed for at få indsigt i de data, vi har registreret om dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, vi har registreret, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan i henhold til persondataloven til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Yderligere oplysninger om de persondata JDE Professional registrerer
Du er altid velkommen til at kontakte webredaktionen på michael.madsen@jdecoffee.com hvis du har yderligere spørgsmål.