Vilkår og betingelser for online køb

Varebestilling
Varer bestilt på vores webshop leveres to arbejdsdage senere.
Vi leverer ikke frostvarer om mandagen.
Hvis ordren ikke er sendt til ekspedition, kan den ændres. Ændring eller tilføjelse til en sendt ordre skal straks meddeles salgsafdelingen på tlf. 79 31 38 25 (ikke pr. mail eller fax). Oplys venligst kundenummer og at det drejer sig om en webshop ordre.
Der tages forbehold for tekst/pris fejl og udsolgte varer.
Priserne i shoppen er ex. moms.

Levering
Fragtfri levering ved ordrer over kr. 2.500,- ekskl. moms.
Ordrer under kr. 2.500 ekskl. moms pålægges gebyr på kr. 250,- ekskl. moms.
Efterkravsforsendelser eller tilsvarende ekstraordinær forsendelsesform debiteres meromkostning.
Ekstraordinære forsendelser forårsaget af JDE Professional Danmark ApS påfører dig ikke ekstra omkostninger.
Restordrer debiteres ikke gebyr.

Fortrydelsesret: køb på nettet
Der ydes ingen fortrydelsesret til Køber.

Retur
Varer tages ikke retur.

Fejl og mangler
Køber er forpligtet til at undersøge det leverede umiddelbart efter levering så grundigt som forholdet nødvendiggør. Det for at konstatere, om der er mangler ved det leverede, eller om det leverede er i overensstemmelse med følgesedlen såvel i forhold til kvalitativt som kvantitativt.

For at påberåbe sig, at det leverede lider af fejl eller mangler (herefter benævnt ”fejl”), skal Køber skriftligt reklamere overfor JDE straks efter, at fejlen er eller burde være opdaget. Køber skal i forbindelse med reklamationen angive og på forlangende forevise, hvordan fejlen ytrer sig.

Nyhedsbrev
Når du er tilmeldt nyhedsbrev, vil du modtage e-mails fra Jacobs Douwe Egberts Professional Danmark med spændende tilbud, kampagner, konkurrencer og produktnyheder inden for kaffens og teens verden. Vi udsender e-mails 1-2 gange månedligt, og du kan til enhver tid framelde dig fremtidige e-mails.