• Fri fragt ved køb over 3000 kr
  • Levering inden for 2 hverdage
  • Landsdækkende service

Barista One

Daglig rengøring

Trin 1

 

Fjern låget på bønnebeholderen.
 
Fyld hver side af skillevæggen med kaffebønner.
 
Sæt låget på bønnebeholderen tilbage.

 

Gå til næste trin >

Trin 2

 

Tryk og hold multifunktionsknappen på højre side af servicedøren nede i 6 sekunder for at låse op.
 
Hvis maskinen er slukket, skal du fjerne beslaget fra multiværktøjet. Sæt den længere ende af beslaget vandret ind i åbningen i højre side. Et blidt tryk på låsemekanismen åbner servicedøren.
 

Gå til næste trin >

Trin 3

 

Åbn lugen over instant produktrummet.
 
Drej det øjeblikkelige produktudtag 90 grader mod uret for at lukke det. Flyt beholderen ud af maskinen.

 

Gå til næste trin >

Trin 4

 

Fjern låget på beholderen, og fyld beholderen op til det maksimale niveau. Luk dækslerne
 
Sæt beholderen tilbage i maskinen.
 

Gå til næste trin >

Trin 5

 

Drej 'NcFoamer' engangsskummerhovedet 90 grader med uret, og træk derefter for at fjerne det. Fjern slangen ud af dens styrebeslag.

 

Gå til næste trin >

Trin 6

 

Tag slangen ud af den åbnede mælkepakke.
 
Bortskaf skumhovedet og mælkeslangekombinationen.

 

Gå til næste trin >

Trin 7

 

Fjern beholderen og kassér den resterende mælk.

 

Gå til næste trin >

Trin 8

 

Rengør mælkebeholderen og dykrøret med en børste, varmt vand og rengøringsmiddel. Skyl grundigt med rent vand.

 

Gå til næste trin >

Trin 9

 

Rengør indersiden af køleskabet med en fugtig klud.
 
Rengør dampudløbsbeslaget og dampinjektoren med en ren, fugtig klud.

 

Gå til næste trin >

Trin 10

 

Drej og skub et frisk udpakket engangs 'NcFoamer' hoved ind i dets beslag, glidende over dampinjektoren.

 

Gå til næste trin >

Trin 11

 

Fyld beholderen med frisk afkølet mælk. Placer mælkebeholderen i køleskabet, og indsæt mælkeslangen, og skub den derefter bagud.

 

Gå til næste trin >

Trin 12

 

Fjern kaffegrumsbeholderen, og rengør den derefter med en børste, rengøringsmiddel og varmt vand.

 

Gå til næste trin >

Trin 13

 

Rengør bryggeren og dens rum med en bøjet børste.

 

Gå til næste trin >

Trin 14

 

Fjern drypbakken. Adskil og rengør alle dele med en børste og skyl med frisk vand.

Trin 15

 

Rengør maskinens indre og indersiden af servicelåget med en fugtig klud.
 
Sæt beholderen til kaffegrums tilbage.

 

Gå til næste trin >

Trin 16

 

Rengør dispenseringshovedet med en børste og en fugtig klud
 
Løft kopbakkegitteret for at fjerne det. Rengør med vand og en børste. Sæt kopbakkens gitter tilbage.

Trin 17

 

Saml igen og sæt drypbakken tilbage.

 

Gå til næste trin >

Trin 18

 

Saml igen og sæt drypbakken tilbage.
 
Tryk på multifunktionsknappen på højre side af berøringsskærmen for at åbne servicemenuen. Tryk på 'Service manager'.
 
Vælg 'Operatormenu'.
 
Tryk derefter på ‘start rengøringsprogram’.
 
ADVARSEL
Varmt vand vil løbe ud af drikkeudtagene!
Bryggerenhed og instant product-blandere skylles.