• Fri fragt ved køb over 3000 kr
  • Levering inden for 2 hverdage
  • Landsdækkende service

Barista One

Ugentlig rengøring

 

Bær beskyttelsesudstyr (handsker og beskyttelsesbriller), hvis du bruger rengøringsmidler.

Vask dine hænder grundigt, før du åbner en ny pakke ingredienser.

Trin 1

 

Forbered en desinfektionsopløsning i henhold til instruktionerne for dit lokalt godkendte desinfektionsprodukt. For eksempel:
 
- fyld en beholder med varmt vand.
- tilsæt en desinfektionstablet for hver 2 liter vand.
 

Gå til næste trin >

Trin 2

 

Fjern låget på bønnebeholderen.
 
Fyld hver side af skillevæggen med kaffebønner.
 
Sæt låget på bønnebeholderen tilbage.

 

Gå til næste trin >

Trin 3

 

Tryk og hold multifunktionsknappen på højre side af servicedøren nede i 6 sekunder for at låse op.
 
Hvis maskinen er slukket, skal du fjerne beslaget fra multiværktøjet. Sæt den længere ende af beslaget vandret ind i åbningen i højre side. Et blidt tryk på låsemekanismen åbner servicedøren.

 

Gå til næste trin >

Trin 4

 

Åbn lugen over instant produktrummet.
 
Drej det øjeblikkelige produktudtag 90 grader mod uret for at lukke det. Flyt beholderen ud af maskinen.

 

Gå til næste trin >

Trin 5

 

Drej 'NcFoamer' engangsskummerhovedet 90 grader med uret, og træk derefter for at fjerne det. Fjern slangen ud af dens styrebeslag.
 
Træk drinkudløbet på instant produktmixerslangen ud af dispenseringsudløbsstøtten.

 

Gå til næste trin >

Trin 6

 

Træk slangen af røreskålen ved håndtaget.
 
Drej røreskålen 90 grader med uret, træk den ud og fjern den.
 
Tør blanderens finneplader af med en fugtig klud.
 

Gå til næste trin >

Trin 7

 

Skyl alle røreskålens dele, blandeskålen, drinkslangen og dysestøtten, og dyp dem derefter i desinfektionsopløsningen
 
Lad det trække i mindst 20 minutter, men ikke længere end 12 timer.

 

Gå til næste trin >

Trin 8

 

Tag slangen ud af den åbnede mælkepakke. Bortskaf den åbnede pakke. Fjern uåbnede pakker og stil dem i et andet køleskab.

 

Gå til næste trin >

Trin 9

 

Rengør mælkebeholderen og dykrøret med en børste, varmt vand og rengøringsmiddel. Skyl grundigt med rent vand.

Trin 10

 

Rengør indersiden af køleskabet med en fugtig klud.
 
Rengør dampudløbsbeslaget og dampinjektoren med en ren, fugtig klud.

 

Gå til næste trin >

Trin 11

 

Drej og skub et frisk udpakket engangs 'NcFoamer' hoved ind i dets beslag, glidende over dampinjektoren.

 

Gå til næste trin >

Trin 12

 

Fyld beholderen med frisk afkølet mælk. Placer mælkebeholderen i køleskabet, og indsæt mælkeslangen, og skub den derefter bagud.

 

Gå til næste trin >

Trin 13

 

Fjern kaffegrumsbeholderen, og rengør den derefter med en børste, rengøringsmiddel og varmt vand.

 

Gå til næste trin >

Trin 14

 

Træk bryggerens håndtag helt ud for at låse bryggeren op.
 
Træk bryggerenheden nedad, vip den derefter mod dig, og træk den ud af maskinen.

Trin 15

 

Brug multiværktøjet til at dreje bryggeenhedens spindel mod uret hele vejen.
 
Rengør bryggerenheden under lunkent rindende vand, brug en børste. Løft drop-in objektglasset lidt væk for at nå sigten.
 
Ryst overskydende vand af og lad det tørre helt.

 

Gå til næste trin >

Trin 16

 

Brug multiværktøjet til at dreje spindlen med uret til stop, og drej den derefter ¼ tilbage mod uret fra stoppet.

 

Gå til næste trin >

Trin 17

 

Rengør bryggerrummet med en børste.
 
Sæt bryggeren tilbage i maskinen:
- indsættes vandret.
- vip lodret i bryggerrummet.
- sæt håndtaget på og skub det ind, indtil det låser bryggeren.
 
Indsæt en rensetablet til kaffesystem i hullet over låsehåndtaget.

 

Gå til næste trin >

Trin 18

 

Fjern drypbakken. Adskil og rengør alle dele med en børste og frisk vand.

 

Gå til næste trin >

Trin 19

 

Rengør maskinens indre og indersiden af servicelåget med en fugtig klud
 
Sæt beholderen til kaffegrums tilbage.

 

Gå til næste trin >

Trin 20

 

Rengør dispenseringshovedet med en børste og en fugtig klud.
 
Løft kopbakkegitteret for at fjerne det. Rengør med vand og en børste.
 
Sæt kopbakkens gitter tilbage.

 

Gå til næste trin >

Trin 21

 

Skyl alle røreskålens dele, blandeskålen, drinkslangen og dysestøtten, og læg dem på et tørrestativ, indtil alle dele er helt tørre.

 

Gå til næste trin >

Trin 22

 

Saml mixerskålen og sæt den tilbage på mixermonteringspladen, og drej den derefter 90 grader mod uret for at låse den.
 
Skub dysen ved håndtaget tilbage i røreskålen.
 
Sæt udløbsdysen tilbage i udløbsmonteringen. Skub slangen ind i dens styrebeslag.
 

Gå til næste trin >

Trin 23

 

Rengør ydersiden af døren.
 
Saml igen og sæt drypbakken tilbage.

 

Gå til næste trin >

Trin 24

 

Saml igen og sæt drypbakken tilbage.
 
Tryk på multifunktionsknappen på højre side af berøringsskærmen, for at åbne servicemenuen. Tryk på 'Service manager'.
 
Vælg 'Operatormenu'.
 
Tryk derefter på ‘start rengøringsprogram’.
 
ADVARSEL
Varmt vand vil løbe ud af drikkeudtagene!
Bryggerenhed og instant product-blandere skylles.