• Fri fragt ved køb over 3000 kr
  • Levering inden for 2 hverdage
  • Landsdækkende service

Cafitesse Omni

Ugentlig rengøring

Bær beskyttelsesudstyr (handsker og beskyttelsesbriller), hvis du bruger rengøringsmidler.

Vask dine hænder grundigt, før du åbner en ny pakke ingredienser.

Trin 1

 

Forbered en desinfektionsopløsning i henhold til instruktionerne for dit lokalt godkendte desinfektionsprodukt. For eksempel:
 
- fyld en beholder med varmt vand
 
- tilsæt en desinfektionstablet for hver 2 liter vand
 

Gå til næste trin >

Trin 2

Sæt nøglen i nøglehullet og drej den 90 grader med uret for at åbne døren. 

Gå til næste trin >

Trin 3

Skru knappen, der fastgør den eksterne drypbakke, af.

Fjern drypbakken, adskil og rengør alle dele med en børste under rindende vand.

Gå til næste trin >

Trin 4

Lås køleskabsdøren op, og åbn den. 

Åbn lugen over køleskabet og låget på køleskabet, og lås dem sammen.

Gå til næste trin >

Trin 5

Rengør køleskabets inderside, som anvist på videoen. 

Gå til næste trin >

Trin 6

Træk alle beholderudløbene op for at lukke dem. Løft hver beholder op, og træk ud af dens mærker for at fjerne dem.  

Placer alle beholdere på et bord med udløbet over kanten af bordet. Fyld om nødvendigt ingredienserne i beholderne. 

Gå til næste trin >

Trin 7

Brug en fugtig klud til at rengøre beholderbordet og til at rengøre ydersiden af de fyldte beholdere  

Placer hver beholder tilbage på beholderbordet med dens placeringsskinner i spalten.

Gå til næste trin >

Trin 8

Tag slangen ud af den åbnede mælkepakke. Bortskaf den åbnede pakke. Fjern uåbnede pakker og stil dem i et andet køleskab.

Gå til næste trin >

Step 9

Rengør mixer udstødningssystemet med en børste.

Gå til næste trin >

Trin 10

Derefter skal slangerne afkobles fra den blå plade.

Go to next step >

Trin 11

Slangen der anvises på videoen skal afkobles.

Gå til næste trin >

Step 12

Skru knoen på venstre side inde i kabinettet, løft støtten op og fjern.

Gå til næste trin >

Trin 13

Træk det røde håndtag ud, og skub kaffemixerkoppen ned. 

Drej kaffeblandeskålen mod uret for at låse den op, og fjern den.

Gå til næste trin >

Trin 14

Dyp disse dele i desinficeringsopløsningen: 

  • Blanding af finplader 
  • Udstødningsstammens areal (to dele) 
  • Kaffeudløbsslange 
  • Kaffe blandeskål 
  • Dyser og rør 
  • Dyse støtte 

Lad det trække i mindst 20 minutter, men ikke længere end 12 timer. 

Gå til næste trin >

Trin 15

Rengør undersiden af køleskabet, kaffemixerpladen og mixerfinnen med en fugtig klud. 

Gå til næste trin >

Trin 16

Brug sikkerhedsbriller og opvaskehandsker til at dyppe disse dele i desinficeringsopløsningen.  

Brug handsker, når du vasker alle dele med en børste, og skyl dem med rent vand.

Lad delene tørre helt, eller tør alle dele med et rent viskestykke.

Gå til næste trin >

Trin 17

Læg kaffemixerskålen tilbage, og drej den med uret for at låse den. 

Skub kaffemixeren op i den røde låsemekanisme med håndtaget. 

Gå til næste trin >

Trin 18

Saml dysestøtten igen. 

Placer slangerne korrekt tilbage. 

Hvis du ikke kan huske placeringerne, kan du se på klistermærket på indersiden af døren. 

Gå til næste trin >

Trin 19

Sæt kaffeudløbet tilbage i holderen.  

Gå til næste trin >

Trin 20

Drej den flade del af mixerens blandefinner op, og placer derefter blandefinnepladen på akslen med markeringen tilsvarende.

Gå til næste trin >

Trin 21

Saml udstødningssystemet igen, og sæt det tilbage. 

Gå til næste trin >

Trin 22

Placer hovedet tilbage på mixerkålene, og læg mixerkålene og rørene tilbage, og lås dem. 

Gå til næste trin >

Trin 23

Placer hver dåse tilbage på beholderbordet med dens placeringsskinner i åbningerne.

Gå til næste trin >

Trin 24

Træk bundpladen ud, rengør den med en fugtig serviet, og skub den tilbage. 

Rengør pladen, der holder drypbakken på plads, med en fugtig serviet.

Sæt drypbakken tilbage.

Gå til næste trin >

Trin 25

Rengør dispenserrummet indvendigt med en fugtig serviet. 

Placer den eksterne drypbakke tilbage. 

Gå til næste trin >

Trin 26

Når der er brug for en ny pakke, skal du tage en optøet væskepakke og læse instruktionerne på pakken. 

Ryst pakningen mindst 10 gange. 

Fjern plastindpakningen, og skriv dags dato på pakken. 

Gå til næste trin >

Trin 27

Riv doseringsrøret åbning op, og fold doseringsrøret ud.  

Kontroller, at doseringsglasset er placeret lige, og at den farvede ring på tuben dækker den tilsvarende cirkel på pakningen. 

Åbn doseringsglasset ved at dreje det 90 grader med uret, kontroller om røret begynder at fylde sig selv. 

Gå til næste trin >

Trin 28

Læg ingredienspakkerne i køleskabet. 

Frigør køleskabet med det øverste låg fra kabinettets øverste luge, og luk begge. 

Luk køleskabsdøren. 

Gå til næste trin >

Trin 29

Indsæt den gule nøgle og drej 90 grader.  

BEMÆRK! Dette vil genaktivere de funktioner, der ved at åbne døren blev afbrudt af sikkerhedsmæssige årsager. Åbn ikke dæksler med disse symboler: 'ADVARSEL' og 'FARE FOR ELEKTRISK STØD'.

Indtast din pinkode på touchskærmen.

Gå til næste trin >

Trin 30

Anbring skyllebeholderen på drypbakken. 

Gå til næste trin >

Trin 31

På touchskærmen skal du åbne menuen 'Foretrukne' nederst på skærmen og vælge 'Påfyldning' og derefter markere 'alle containere er fulde'. 

Gå til næste trin >

Trin 32

Åbn igen menuen 'Foretrukne', vælg nu 'Rengøring', og marker derefter 'komplet rengøring'. 

Gå til næste trin >

Trin 33

ADVARSEL! 

Varmt vand løber tør for begge afsætningsmuligheder. 

Gå til næste trin >

Trin 34

Tryk på ikonet 'Tilbage' på berøringsskærmen for at vende tilbage til start-/startskærmen. 

Tøm og skyl skyllebeholderen.